krav og forventninger

Som deltager ved Adventure for Charity forpligter man sig til at gøre en indsats for at samle penge ind til Legeheltene og Børneulykkesfonden i forbindelse med den pågældende tur.

Da alle ikke har det samme netværk eller de samme forbindelser til store virksomheder, som ønsker at støtte projektet, har vi valgt ikke at sætte et specifikt beløb på, hvor meget den enkelte deltager skal samle ind. Derimod har vi valgt at præsentere en målsætning, der hedder 10.000 kr. i indsamling pr. deltager. Denne er sat ud fra, at der i gennemsnit er samlet 25.000 kr. ind pr. deltager på tidligere hold.

Alle deltagere løfter i fælles flok, og det kræver frivilligt arbejde både før og efter turen at nå målet. Holdene kan arrangere forskellige events i lokalområdet, iværksætte private indsamlinger og bruge deres personlige netværk til at indhente sponsorater. Alt sammen til fordel for Børneulykkesfonden og Legeheltene.

Når man tilmelder sig Adventure for Charity, siger man også ja til at blive en del af et fællesskab. Det betyder, at man træner sammen, deltager i stress- og højdesygekursus og meget andet. Man siger også ja til at støtte op og sprede budskabet om Børneulykkesfondens arbejde med at øge børnesikkerheden i Danmark.

Der findes mange måder at gribe indsamlingen an på, og Børneulykkesfonden står altid klar med sparring og gode råd. Man kan f.eks. fundraise ved at indhente virksomhedssponsorater, afholde events, indsamle mikrodonationer og højde -og kilometersponsorater, produktsalg m.m. Der bliver løbende gjort status over indsamlingen, så man kan følge med i, hvor langt man er fra sit personlige mål.

Personligt ansvar: Træning, udstyr og indsamling

Som en del af et Adventure for Charity-team har du selv ansvaret for at skaffe/låne dit udstyr, at få tilstrækkelig fysisk træning forud for turen og at iværksætte indsamlingsaktiviteter til Børneulykkesfonden.

Når man er en del af et Adventure for Charity-team påtager man sig desuden ansvaret for at støtte og hjælpe sine holdkammerater indbyrdes i teamet – særligt i forbindelse med træningen og indsamlingsaktiviteterne.

Husk: Selvom I hver især gør en individuel indsats, skal I også arbejde som et team.

Der vil blive oprettet en lukket facebookgruppe for hver tur, hvor alle deltagere kan dele oplevelser, spørge om og give hinanden praktiske informationer, komme med gode råd osv. Derudover er der udarbejdet guidelines og træningsprogrammer, så alle har bedst mulig chance for at komme i form inden turen.

Træningen bliver delt op i tre kategorier: individuel træning, træning i teamet og holdtræning. Man bør internt i teamet mødes en gang om ugen for at gå på trapper eller vandre. Derudover vil der ca. en gang om måneden blive arrangeret holdtræning for alle deltagere til Adventure for Charity. Formålet med holdtræningen er, at alle deltagere får mulighed for at mødes forud for turen. Holdtræningen vil samtidig fungere som en slags ‘stop-prøver’, der indikerer, i hvor god form de enkelte deltagere er.

Derudover er der en forventning om, at man inden turene kan klare at vandre mindst 30 km. Og at man kan gå op og ned ad trapper med fuldt udstyr i to timer. Henover månederne og op til de førnævnte ’stop-prøver’ bør man i alt have gået omkring 1.500 etager og 250 km.

Tak for dit engagement!

×
×

Kurv